Rise IVF nyanställer

Murali Murugesan startade i juni på RISE IVF i gruppen Värmebehandling och ytteknologi med placering i Mölndal. Murali har studerat kemi i Indien och har doktorsexamen i polymermaterialvetenskap från University of Mumbai, Indien 2008. Examenstitel var ”Syntes och karaktärisering av fotoaktiva flytande kristallina polymerer”. Efter doktorsexamen har han gästforskat vid University of Oklahoma (USA) och arbetat som forskare vid Chalmers i Göteborg. Han har erfarenhet av polymersyntes, grafen och kolnanorör för termisk hantering samt funktionella material för ytskydd. På RISE IVF kommer Murali att arbeta inom ytbehandlingsområdet med bland annat nanomaterialbaserade beläggningar för korrosionskydd.