Robotiserad reparation av rotorblad

Foto: Rope Robotics

Den patenterade roboten från det danska företaget Rope Robotics har efter drygt arton månaders drift reparerat över 150 regnskadade rotorblad till vindkraftverk. Jämfört med manuella alternativ kan roboten reparera bladen cirka fyra gånger snabbare till halva kostnaden. 

– Regnerosion är ett allvarligt och förvärrat problem i och med de längre rotorbladen, som genererar spetshastigheter på över 380 kilometer i timmen. Regndroppar i den hastigheten fungerar som ett blästermedel, som med tiden skadar bladets framkant, förklarar Martin Huus Bjerge, vd för Rope Robotics, i ett pressmeddelande.

Rope Robotics har haft nio robotar i drift i 18 månader, som har reparerat över 150 rotorblad i USA, Kanada, Sydafrika och Europa. Kärnan i systemet är en robot, med visuella sensorer, som driver ett reparationsverktyg med hjälp av en utfällbar arm. På plats fästs den 150 kg tunga roboten först i linor som har förankrats i gondolen innan den hissas upp cirka 100 meter från marken på det skadade bladet, som har fixerats i vertikalt läge. Ett vakuumsystem gör att roboten kan fästa sig själv på bladet, samtidigt som motorer möjliggör rörelse över ytan. Med hjälp av sin inbyggda kamera och laserskanner inspekterar roboten ytan och skickar bilder till fjärroperatören, som diagnostiserar skadan och initierar reparationsprocessen i realtid.

Reparationen, som sker i tre steg, börjar med att slipa det skadade området för att skapa rätt ytstruktur och geometri. Ett andra verktyg rengör ytan med en borste och alkohol. Därefter applicerar ett doseringsverktyg skyddsmaterialet, medan ett spridarverktyg återskapar den optimala aerodynamiska bladformen. Operatören följer och övervakar arbetet med hjälp av bilder i realtid. Allt spelas in och fungerar som dokumentation, vilket är ett globalt krav för underhåll av vindkraftverk.