SE Automation ny återförsäljare till Universal Robots

Karl Ericsson, SE Automation och Ola Mellström, Universal Robots. Foto: SE Automation

SE Automation, som visade upp robotlösning CoboCoat på Scandinavian Coating, blir robottillverkaren Universal Robots nästa återförsäljare i Sverige. Kollaborativa robotar, cobotar, gör robotteknologi tillgänglig för alla genom att de är små, användarvänliga, prisvärda, flexibla och säkra att arbeta med. De kan användas inom ett brett spektrum av branscher och för många olika uppgifter. För att möta den ökade efterfrågan utökar Universal Robots nu med ytterligare en återförsäljare, och valet föll på SE Automation.

– SE Automation har många styrkor. Att vi valde just dem beror framför allt på deras kompetens inom svetsning, som är ett av våra huvudsegment under kommande år, och för att de är tekniskt nyfikna, vilket kommer att pusha både oss och kunderna att utvecklas på ett bra sätt, säger Ola Mellström, Universal Robots försäljningschef i Sverige.

SE Automation är sedan tidigare certifierade integratörer för Universal Robots cobotar och förra våren blev de även Universal Robots hundrade auktoriserade träningscenter i världen. Samarbetet blir ännu tätare och SE Automations kompetens kommer att komma andra integratörer till godo.

– Det känns hedrande att Universal Robots tror på det vi gör och vårt sätt att arbeta. Vi brinner för att automatisera svensk industri med kollaborativ teknik. Sverige är stort och som integratörer kan vi inte vara överallt. Men som distributör kommer vi nu att kunna hjälpa andra integratörer ute i landet att göra det som vi gör i vår närhet, säger Karl Ericsson, CTO på SE Automation.