Parts2clean 26–28 september i Stuttgart

Foto: Deutsche Messe AG

Kraven inom industriell rengöring av detaljer och ytor förändras snabbt, vilket är något som den 20:e upplagan av mässan Parts2clean fångar upp. Den kommer att genomföras den 26 till 28 september i Stuttgart, med bland annat det nya temat ”High Purity”. 

– Förutom de välkända kärnområdena för rengöring av industriella detaljer, täcker vi även in nya och förändrade uppgifter, som är ett resultat av till exempel mobilitets- och energiomställningen, trenderna inom automation, digitalisering och AI, hållbarhet och inom vissa sektorer även från strängare regulatoriska krav, säger Hendrik Engelking, global direktör på̊ Deutsche Messe AG. 

Energieffektiviteten i utrustningar och processer är ett annat område som mässan också kommer att belysa. 

– För första gången i Parts2cleans tjugoåriga historia kommer det att finnas ett prioriterat tema, ”High Purity”. Fokus ligger på̊ uppgifter som måste lösas för bland annat komplexa mekaniska komponenter inom halvledarindustrin, inom den precisionsoptiska och optoelektroniska industrin, tunnfilmsteknik, medicinteknik och för olika vakuumteknikkomponenter, specificerar Hendrik Engelking. 

Precis som tidigare år genomförs ett fackforum där talare både från forskningsvärlden och industrin tar upp aktuella teman och den senaste utvecklingen inom olika områden. Forumet är organiserat tillsammans med Fraunhofer Cleaning Division och Industrial Parts Cleaning Association, och en integrerad del av mässan.