Miljöhandbok för Träskyddsbehandlat virke

Svenska Träskyddsföreningen har tagit fram en Miljöhandbok för Träskyddsbehandlat virke. Syftet har varit att underlätta för Träskyddsföreningens medlemmar att sakligt förklara om miljömässiga risker och fördelar med träskyddsbehandlat trä, och på så sätt stötta en faktabaserad dialog i samband med anbud, miljöprövningar av byggprojekt och liknande.

Handboken sammanfattar lagstiftning, regler och föreskrifter och vad som gäller vid tillverkning, hantering och användning av träskyddsbehandlat trä. Det är en faktaspäckad skrift med hänvisningar och källhänvisningar för fördjupning. Den första utgåvan av handboken kommer att cirkuleras till myndigheter och specialister och miljökontor runt om i landet i syfte att insamla synpunkter och förbättringar. Målet är att inom sex månader ge ut en andra utgåva.

Handboken behandlar enbart träskyddsmedel som tränger in i virket. Andra typer av behandlingar som till exempel målning, värmebehandling eller kemisk modifiering behandlas inte. Skriften är på cirka 30 sidor och kan laddas ner utan kostnad här.