Snabbare miljötillstånd vid grön omställning

Per Bolund, Foto: Kristian Pohl

Regeringen har meddelat att förutsättningar ska skapas för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning för att främja den gröna omställningen.

– Klimatomställningen kan inte vänta och därför behöver vi underlätta för de som vill vara med i den gröna omställningen. En modern och effektiv tillståndsprocess är en viktig pusselbit i det arbetet. Genom detta beslut tar vi ytterligare steg i rätt riktning, säger miljö- och klimatminister Per Bolund. 

En snabb grön omställning förutsätter moderna och effektiva tillståndsprocesser och regeringen prioriterar frågan högt. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. En förutsättning för att nå dit är att verksamhetsutövare som har ambitiösa planer för omställning kan genomföra dessa så snabbt som möjligt. 

Regeringen har därför utökat uppdraget till Miljöprövningsutredningen (M 2020:06). Utredningen ska, utöver sitt tidigare uppdrag, bland annat utreda om det bör införas ett begränsat förtursförfarande för mål och ärenden om tillstånd som innebär en omställning för en verksamhet som på ett väsentligt sätt bidrar till att nå klimatmålen. Det ska också utredas om hur tidsbegränsning av tillstånd och omprövning av tillstånd och villkor kan bli effektiva medel för att säkerställa att verksamheter bedrivs med moderna miljövillkor i syfte att nå miljö- och klimatmålen. Regeringen lämnar även uppdrag till länsstyrelserna och till Domstolsverket att utvärdera om det finns förutsättningar att utveckla en eller flera e-tjänster för någon eller några typer av tillståndsansökningar enligt miljöbalken. 

I och med beslutet om tilläggsdirektiv förlängs utredningstiden och slutredovisning sker senast den 21 maj 2022. Tidigare var slutredovisning satt till 15 december 2021. 

Domstolsverket respektive länsstyrelserna ska redovisa sina respektive uppdrag att utveckla e-tjänster för tillståndsansökningar senast den 1 december 2021.