Snabbt testförfarande för ytomvandlingsskikt

Passiveringar av aluminium baserade på sexvärt krom ersätts med andra metoder som använder salter av trevärt krom eller zirkonium. Det innebär att nya metoder för kontroll behövs. Okulär kontroll fungerar inte eftersom skikten är mycket tunna. Mer avancerade metoder som elektronmikroskop eller röntgenanalys kan användas, men är i de flesta fall inte lämpade för löpande produktionskontroll. I ett projekt har forskare vid Fraunhofer IFAM och Universitetet i Osnabrück utvecklat en beröringsfri snabb metod baserad på en vanlig laserpekare. Den nya laseroptiska metoden är särskilt lämplig för beröringsfri initial mätning av ytbehandlingskvaliteten samt för att upptäcka processfel direkt i produktionslinen.