Stort besparingsprogram på BASF

Bildtext: Del av BASF:s anläggning i Ludwigshafen. Foto: BASF SE

I samband med att den stora tyska kemikoncernen presenterade sitt årsbokslut, informerade de om ett omfattande program för att sänka kostnaderna. De beräknar att besparingarna ska vara mer än 500 miljoner euro per år, räknat från slutet av år 2024. 

Programmet, som kommer att genomföras under 2023 och 2024, fokuserar på att rätta till BASF:s kostnadsstrukturer i Europa, och särskilt i Tyskland. När programmet är slutfört förväntas programmet generera kostnadsbesparingar inom icke-produktionsområden, det vill säga inom service-, drift- och forsknings- och utvecklingsdivisioner samt företagscentret. Ungefär hälften av kostnadsbesparingarna förväntas beröra anläggningen i Ludwigshafen. Globalt förväntas åtgärderna att innebära en minskad personalstyrka på cirka 2 600 personer.