Resursbesparingar genom energiledning

Foto: Dürr

Höga energikostnader och striktare miljölagstiftning innebär att förbrukningen av produktionsresurser behöver minskas kraftigt. Dürrs energiledningsstöd, DXQenergy.management, kan hjälpa till med detta. Enligt företaget ger systemet en transparent översikt över energi- och materialförbrukningen i hela produktionsanläggningen, vilket gör det möjligt att snabbt identifiera avvikelser. DXQenergy.management visar nödvändiga i olika vyer, som finns tillgängliga för att snabbt kunna se gas-, el-, vatten-, färg- eller lösningsmedelsförbrukning för hela anläggningen, eller utvalda områden som exempelvis individuella processlinjer. Därmed får produktionsanläggningens olika användargrupper information med den detaljnivå de behöver. Förbruknings- och produktionsvärden kan kombineras för att ge nyckeltal, som till exempel elförbrukning per producerad enhet. DXQenergy.management kan användas för alla industrisektorer och kan installeras i befintliga anläggningar med nätverkskompatibla sensorer. Homag, en av världens ledande leverantörer av integrerade produktionslösningar inom träbearbetningsindustrin, använder redan programvaran på sin anläggning i tyska Schopfloch, som har ett certifierat energiledningssystem enligt ISO 50 001.