Swedecote förvärvar två ytbehandlingsföretag

Från vänster Anders Mattsson (Vårgårda Kromverk), Stefan Wahlnersson (Swedecote), Nils Eriksson (Agalv).

Swedecote AB har ingått avtal om att förvärva rörelsen i AB Vårgårda Kromverk och Alvesta Galvaniseringsverkstad AB (Agalv) med tillträde 2 januari respektive 1 februari 2023. I och med dessa förvärv kommer Swedecote att finnas på åtta platser i Sverige, från Vansbro i norr och till Halmstad i söder. Årsomsättningen beräknas uppgå till cirka 250 miljoner kronor, vilket innebär att bolaget blir störst i norra Europa inom elektrolytisk ytbehandling. Dessa båda affärer kommer att innebära att Swedecote mer än fördubblat sin omsättning de senaste tio åren, bland annat tack vare flera tidigare förvärv.

Verksamheterna i Vårgårda och Alvesta kommer att vara oförändrade med befintlig personal. Marknads- och säljprocesser kommer dock att centraliseras för att ge bättre service till kunderna i form av processutbud och logistisk styrning.