SYF:s årsmöte 2018

I Borås hölls den 8-9 mars SYF:s årsmöte. Det var ett välbesökt möte med ett digert program. Bland programpunkterna kan nämnas Länsstyrelsens rapportering kring ny vägledning för energieffektivisering, genomgång av kemikalielagstiftning och information om olika alternativ till hårdförkromning. Det informerades också om att SYF:s egen standard nu kommer ut i sin tredje utgåva. Ordinarie föreningsstämma genomfördes som brukligt. Information om mötet finns på www.syf.se.

SYF STYRELSE FÖR 2018:
Leif Dehlén, Zinkano, Nils-Erik Neergaard-Möller, SYF ordförande, Kristian Löwhagen, Ferroprotect, Nils Eriksson, Agalv, Anders Hultmark, Provexa, Anders Mattsson, Vårgårda Kromverk och Stefan Wahlnersson, Swedecote. På bilden saknas Per Ahlsin, Coventya, Per Ekholm, Proton Finishing och Jonas Ekström, Bodycote.