Teknos ger support med hjälp av virtual reality

Teknos har informerat om fördelar med användning av ny teknik som komplement till traditionella platsbesök för att ge teknisk support. Med hjälp av virtual reality-glasögonen, utrustade med en inbyggd kamera, låter användaren dela vyer och händelser i realtid mellan olika platser. Det gör att färgspecialister och kunder kan utföra felsökning, utbildning, produkttester och andra aktiviteter direkt vid behov oavsett fysiska avstånd.

– Ofta i vårt arbete behöver vi en detaljerad beskrivning av en målad yta. Svårigheter kan uppstå här på grund av problem med färgen eller utrustningen under produktionen hos kunden. En skriftlig beskrivning varierar beroende på vem som skriver den, eftersom vi alla gör observationer på vårt eget personliga sätt. Med hjälp av virtual reality har vi den faktiska ytan framför ögonen och kan använda våra egna sinnen för att bättre kunna ge råd om rätt ytbehandling och komma med lösningar, skriver Mirjana Repic, Teknos chef för affärsutveckling, på Teknos hemsida.

VR-glasögonen använder samma plattform som Microsoft, vilket gör dem enkla att integrera med Microsoft Teams. Genom att använda tekniken kan man bara på några timmar lösa ett problem som tidigare krävt omfattande resor. På så sätt sparas både tid och kostnader. Dessutom medför minskat resande också en minskad miljöbelastning.