Teknos i Danmark reducerar energianvändningen

Färgtillverkaren Teknos arbetar aktivt för att minimera miljöpåverkan från den egna verksamheten. År 2018 satte Teknos upp ett mål på koncernnivå för att förbättra energieffektiviteten och minska energianvändningen årligen med 5 procent i förhållande till produktionsvolymen. Att minska energiförbrukningen och förbättra energieffektiviteten på Teknos produktionsanläggningar är viktiga konkreta åtgärder för att uppnå dessa mål.

År 2020 minskade Teknos anläggning i Danmark sin energiförbrukning med 13 procent i förhållande till produktionen. Den danska fabriken ligger i Vamdrup, en stad med cirka 5 000 invånare på Jylland, södra Danmark, och producerar 23–24 miljoner liter vatten- och lösningsmedelsbaserade flytande färger samt UV-lacker och -förtunnare per år, nästan en fjärdedel av Teknos Groups produktion. Anläggningen drivs med el, varav 70 % kommer från vindenergi.

Datalogging hjälper till att upptäcka energitjuvar

En av nyckelfaktorerna bakom energibesparingarna i Vamdrup är 20 dataloggare som installerades i fabriken våren 2019. Dataloggare är elektroniska enheter som övervakar och registrerar parametrar över tid, så att data kan mätas, dokumenteras och analyseras. I Vamdrup övervakar dataloggarna användningen av el och naturgas för ventilation, värmepumpare, uppvärmning av bindemedelstankar och kompressorer. Teamet i Danmark fattar välgrundade beslut baserat på dessa data och testar olika alternativ för att hitta den bästa lösningen.

– Vi började logga de funktioner som hade den största reduceringspotentialen. Datan gör att vi kan förbättra våra processer för en mer energieffektiv drift samt upptäcka brister. Vi gör också experiment för att hitta nya sätt att göra saker och data visar nästan omedelbart resultaten av dessa tester, förklarar Brian Creutz, platschef på Vamdrup-fabriken i Danmark.

Energibesparingarna motsvarar de årliga utsläppen av växthusgaser för 346 personbilar

På drygt två år har fabriken i Danmark minskat milöpåverkan med 1 755 ton koldioxid samtidigt som det har sparat tiotusentals euro i kostnader. CO2-minskningarna motsvarar energianvändningen för 192 bostäder under ett år eller utsläpp av växthusgaser från 346 personbilar som körts under ett år*.

– Vi började se resultaten som var möjliggjorda genom dataloggning direkt. År 2019 minskade vi energiförbrukningen med fyra procent och 2020 med 13 procent. Vi hade genomfört åtgärder för att spara energi redan innan vi installerade dataloggarna, men vi blev förvånade över att se den ytterligare energibesparingspotentialen. Med våra minskningar och energieffektivitetsåtgärder kan vi också stödja våra kunder i att uppnå sina egna hållbarhetsmål när de övervakar sina leverantörers årliga utsläpp, fortsätter Creutz.

Skalbara lösningar för framtiden

Som nästa steg överväger den danska siten att investera i en ny värmepump för ytterligare energi- och kostnadsbesparingar. På andra Teknos-anläggningar kan liknande dataloggningslösningar planeras i framtiden. Dessutom fortsätter Teknos med befintliga energieffektivitetsinitiativ på sina siter, investerar i energieffektiv teknik i sina nya lokaler och utvärderar alternativ för att producera eller köpa förnybar energi. 

Genom att anta samma arbetssätt som i Danmark på alla Teknos-siter, kan Teknos uppskattningsvis nå sitt årliga energieffektivitets- och reduceringsmål på 5 procent eller möjligen till och med överskrida det.

*Källa: United States Environmental Protection Agency EPA, https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator