SBTi godkänner AkzoNobels hållbarhetsmål för att minska koldioxidutsläppen

AkzoNobels arbete med vetenskapligt baserade hållbarhetsmål har nu officiellt validerats och godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi). Godkännandet innebär att bolaget är det första och hittills enda bolaget inom färg- och ytbehandlingsindustrin som uppnått denna status för sitt hållbarhetsarbete. Det ursprungliga tillkännagivandet gjordes i juli, då AkzoNobel följde upp sina åtaganden att fastställa vetenskapligt baserade hållbarhetsmål, genom att tillkännage koldioxidreduktionsmål för hela värdekedjan.

– Vi är stolta över att vara det första bolaget inom vår industri som mottar SBTi:s godkännande för våra mål för att minska koldioxidutsläppen. Det är en tydlig signal att vi menar allvar och vidtar starkare åtgärder för att kunna påverka klimatförändringarna. Det kommer också bidra till att öka vår innovationstakt genom hela värdekedjan tillsammans med våra kunder, säger Thierry Vanlancker, CEO.

Bolaget har redan följt upp SBTi:s godkännande genom att uppdatera målet för att minska koldioxidutsläppen från tidigare 42 % (baslinjen år 2020) till 50 % (baslinjen år 2018) för hela värdekedjan till år 2030. 

– Det är allas ansvar om vi ska lyckas med att bekämpa konsekvenserna av klimatförändringarna. För oss innebär det att vi måste arbeta med alla parter längs hela värdekedjan om vi ska kunna gå över till alternativ med lägre eller noll koldioxidutsläpp. Jag uppmuntrar även andra aktörer i vår bransch att rapportera sina mål till STBi och låta dem validera deras resultat, så att vår industri kan föregå med gott exempel, tillägger Thierry Vanlancker.