Volvo medgrundare till ”First Movers Coalition”

Ungefär hälften av de utsläppsminskningar som krävs för att nå 2050 års klimatmål är beroende av teknik i tidiga utvecklings-, demonstrations- eller prototypfaser. Att accelerera innovationen under detta decennium är avgörande för att få ut dessa tekniker på marknaden och göra dem konkurrenskraftiga ur ett kostnadsperspektiv skriver Volvo i ett pressmedelande. För att snabbstarta denna förändring lanserar World Economic Forum, i samarbete med USA:s särskilda presidentssändebud för klimatet John Kerry, First Movers Coalition – en ny plattform utifrån vilken företag gör inköpsåtaganden som skapar efterfrågan för teknik med låga koldioxidutsläpp. Volvokoncernen går med i koalitionen som medgrundare. Åtagandena syftar till att vara kollektivt tillräckligt betydande för att kommersialisera framväxande tekniker för avkarbonisering. First Movers Coalition kommer att skapa långsiktig påverkan genom att introducera milstolpsprojekt detta decennium genom investeringar i dessa tekniska lösningar. Koalitionen kommer att fokusera på åtta nyckelsektorer. Sju av dessa – stål, cement, aluminium, kemikalier, sjöfart, flyg och lastbilstransporter – står för mer än en tredjedel av de globala koldioxidutsläppen, men har idag inga kostnadseffektiva energialternativ till fossila bränslen. Den åttonde, direkt luftinfångning, skulle kunna minska atmosfärens koldioxidnivåer för att hjälpa till att uppnå globala utsläpp på noll, men kräver också teknisk innovation för att nå kommersiell lönsamhet. 

– Volvokoncernen tror på kraften i partnerskap med tydliga mål – att snabbt introducera och implementera bästa lågemissionsteknologi tvärsöver industrivertikaler. Tillsammans är vi tillräckligt stora för att verkligen göra skillnad och vi ökar våra ansträngningar. Både själva, men också med partners för att påskynda övergången till en väg som syftar till att leverera målen i Parisavtalet, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen. 

Första fasens åtaganden är inriktade på ny teknik och syftar till att skapa en marknad till år 2030 som sedan kan ökas för att uppnå koldioxidfria utsläpp år 2050. Volvo har som medgrundare gjort åtaganden inom de två sektorerna lastbilstransporter och stål. De återstående sektoriella åtagandena kommer att lanseras i början av 2022. Andra svenska företag i koalitionen är Scania, SSAB och Vattenfall.