Webbaserat verktyg från ECHA

ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten, har tagit fram ett hjälpmedel för att underlätta att hitta information om EU:s kemikalielagstiftning. Det är ett webbaserat verktyg som heter EUCLEF, (European Union Chemical Legislation Finder), och finns tillgängligt på ECHA:s hemsida. Genom att söka på ett ämne får man information om det, vilka tillämpliga lagar som finns och vilka skyldigheter man har. Det finns också information om hur verktygen kan användas. Dessutom finns en helpdeskfunktion för den som behöver mer stöd vid användningen av EUCLEF.