ABB öppnar utbildningscenter

Johan Moraeus och Richard Skogward, ABB, klipper bandet. Foto: ABB

ABB Robotics har öppnat ett nytt utbildningscenter i Jönköping för ABB:s kunder och partners. Utbildningscentret kommer att stärka kunskap och kompetens inom robotik och automation i Jönköpingsregionen såväl som utanför, genom teoretisk och praktisk utbildning i robotsystem, standardiserade celler och visionsystem. 

– Med det nya utbildningscentret i Jönköping bidrar vi till att stärka svensk robotkompetens och att öka utbudet av tjänster i en dynamisk region med ett starkt näringsliv, säger Johan Moraeus, ansvarig för fältservice och utbildningsverksamhet inom ABB Robotics Sverige. 

Det nya utbildningscentret följer öppnandet av testcentret för Random Bin Picking 2021. Båda centren är en del av ABB:s bredare strategi att påskynda flexibel automation och öka kunskapen och kompetensen inom små och medelstora företag, vilket säkerställer att kunderna till fullo kan dra nytta av ABB Robotics erbjudande. Centret kommer också att stärka ABB:s samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping och Högskolan i Jönköping, där ABB i närhet till båda campus kommer att erbjuda studenterna praktiska kurser och praktikplatser.

– ABB Robotics har lång erfarenhet av utbildning inom robotik. Vårt första center öppnade i Västerås i början av 1980-talet och har sedan dess vuxit i takt med marknaden. Vår ledstjärna är kvalitet och det genomsyrar även vårt nya center där vi möjliggör teori och praktik under ledning av tekniska lärare som är experter inom sitt område, tillägger Johan Moraeus. 

Utbildningscentret kommer att erbjuda kurser i både hantering av och grundläggande programmering för robotar, samt utbildning i ABB:s OmniVance-standardiserade celler. Utbildning för applikationscentrets visionsystem, service och underhåll kommer också att erbjudas, vilket skapar ett brett utbildningspaket. Anläggningen stärker ABB:s globala portfölj av utbildningscenter för robotik och automation, och följer lanseringen av ett globalt innovations- och utbildningscampus i Österrike, en investering på 100 miljoner euro och nya regionala utbildningscenter i Storbritannien, Berlin och Brasilien. Centret i Jönköping utökar antalet utbildningsanläggningar till över 40 globalt, vilka utbildar mer än 30 000 studenter från skolor, högskolor och universitet, såväl som lärlingar och medarbetare varje år.