Nästan hälften av den tyska lackeringsbranschen känner till sina koldioxidutsläpp

Foto: Freepik

Tyska Besser Lackieren rapporterar att 43 % av alla lackeringsverkstäder i Tyskland känner till sina nuvarande utsläpp av koldioxid. I de flesta fall finns kunskap om de egna direkta utsläppen och koldioxidavtrycket från inköpt energi. Däremot att det svårt för företagen att få kunskap om de utsläpp som orsakas genom produktion och distribution hos olika leverantörer.

Drygt en tredjedel av lackeringsföretagen i undersökningen uppger att kunder har frågat efter information om koldioxidavtrycket. En fjärdedel av företagen skriver hållbarhetsrapporter.