Forskare vill sänka gränsvärde för cancerämnen

I en debattartikel i DN (2023-08-12) skriver Johan Högberg och Gunnar Johanson, båda professorer vid Karolinska institutet, att gränserna för cancerämnen i arbetsmiljö måste sänkas, bland annat för sexvärt krom. 

Nyligen införde EU bindande gränsvärden för 20 cancerframkallande ämnen. De båda forskarna anser att de nya gränsvärdena är ett steg framåt, men säger också att risknivåerna dock är högre än vad som accepteras för cancerframkallande ämnen i den allmänna miljön. De lyfter bland annat fram sexvärt krom där den beräknade cancerrisken är oacceptabelt hög och där de anser att gränsvärdet är alldeles för högt. Sveriges grannländer är inne på samma spår där både Danmark och Norge har ett fem gånger lägre gränsvärde för sexvärt krom jämfört med Sverige.

Bildtext: Piktogram för hälsofarliga kemiska produkter.