Beläggning för minskat luftmotstånd

Inom EU-projektet Riblet4Wind ska vindkraftverkens aerodynamik effektiviseras. Ett tillvägagångssätt är att minska luftmotståndet. Fraun- hofer IFAM har tidigare undersökt funktionella beläggningar på flygplan. De har visat att skikt med mikroskopiskt små spår minskar luftmotståndet och sparar bränsle. Forskarna har utnyttjat detta kunnande och anpassat tekniken till rotorblad av ett vindkraftverk. Testerna under verkliga för- hållanden gav lovande resultat. Projektet har visat att en liknande belägg- ning automatiskt kan appliceras på vindkraftrotorblad och leder till en förbättring av prestandaegenskaperna. Det är mycket troligt att denna teknik kommer att hitta en stor tillämpning.