Kritik mot klassificering av titanoxid

Färgindustrin är mycket kritisk till EU:s klassificering av det vita pigmentet titandioxid som hälsofarligt. Kritiken är huvudsakligen att titandioxid, som enligt färgindustrin inte innebär några risker, ändå bör klassificeras som ett farligt ämne.

– Bakgrunden till den föreslagna klassificeringen är rädslan att arbetstagare kan utveckla lungcancer om de utsätts för dammutsläpp av titandioxid under industriell tillverkning och bearbetning, förklarar Dr. Martin Engelmann, vd för den tyska branschföreningen des Verbands der Lack- und Druckfarbenindustrie (VdL).

Enligt VdL saknar förslaget vetenskaplig grund. Det är enbart baserat på en mer än 20 år gammal studie, där råttor under en mycket lång tid fick andas in pulveriserad titandioxid. Den iakttagna reaktionen är inte specifik för titandioxid utan även för andra finfördelade substanser, enligt ett enhälligt expertutlåtande. Det finns inga tecken på fara för människor i andra studier. Tvärtom har undersökningar under flera årtionden på cirka 24 000 arbetstagare i titandioxidfabriker inte funnit någon ökad risk för tumörutveckling.

– Användningen av titandioxid innebär inga arbetsmiljörisker. Studier av tyska olyckor försäkrar att det inte finns ett enda fall av erkänd arbetssjukdom på grund av titandioxid, anser Engelmann.