Boliden planerar återstart av zinkgruva

Foto: Boliden

I mitten av juni 2023 meddelade Boliden att zinkgruvan Tara på Irland skulle försättas i malpåse. Det var en kombination av faktorer som ledde fram till beslutet. Taragruvan är en högkostnadsgruva med cirka 650 anställda. Verksamheten var då kassaflödesnegativ, bland annat på grund av en kombination av faktorer, inklusive operativa utmaningar, nedgång i zinkpriset, höga energipriser och generell kostnadsinflation.

Den londonbaserade nyhetsbyrån Reuters meddelade nyligen att Boliden planerar att återuppta löneförhandlingar nästa månad med cirka 650 anställda vid sin Taragruvan på Irland med sikte på att återuppta produktionen under andra kvartalet 2024. 

Taragruvan är Europas största zinkgruva där det 2022 anrikades över två miljoner ton malm till metallkoncentrat innehållande zink, bly och silver.