Call for papers – Scandinavian Coating

Scandinavian Coating är Nordens främsta mötesplats för den nordiska ytbehandlingsbranschen och arrangeras för sjätte gången 2021. Arrangörerna går nu ut med en förfrågan om förslag på presentationer. Årets teman är Automation och Digitalisering samt Hållbarhet (energibesparande åtgärder och miljö) men även förslag på andra ämnen är välkomna.

Skicka in ditt förslag senast den 15 oktober 2020 till stefan.hjort@spfpulverlack.se.
För mer information, kontakta Stefan Hjort, +46 70 330 2590.

Konferensprogrammet 2019 lockade många åhörare.

Praktisk information

Presentationer
• Keynotes: 30 minuter
• Övriga presentationer: 20 minuter

Deltagande
Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla professionella inom ytbehandlingsbranschen; konstruktörer, ytbehandlare, ingenjörer, forskare och beslutsfattare.

Förslag på format
Förslaget bör vara högst en sida och bestå av:
1. En rubrik
2. En kort sammanfattning och huvudpunkterna, 50 – 100 ord
3. En kort biografi över presentatören
4. Kontaktuppgifter (e-mail, telefonnummer och foto) till presentatören och eventuellt andra kontaktpersoner.  

Konferensspråk
Engelska men även svenska och danska går bra.

Tilltänkta åhörare
Konstruktörer, ytbehandlare, tekniker, inköpare, designer.

Mässan arrangeras av de nordiska branschföreningarnas MAB – Maleudstyrs- og anlægsleverandørernes branscheforening, SPF – Svensk Pulverlackteknisk Förening och mässarrangören BraMässor Sverige AB i samarbete med de norska och finländska föreningarna NPLF och SUMMA.