Elfordon kräver nya smörjmedel

Marknaden för elfordon ökar vilket innebär nya frågeställningar, något som den tyska tidningen JOT har uppmärksammat. Elimineringen av förbränningsmotorn samt olika brusreduceringsåtgärder, såsom minskning av vind- och vägbrus, ger en extremt låg ljudnivå. Resultatet blir dock att irriterande knirkande och skrikande ljud uppfattas starkare än tidigare inuti bilen. Ljudnivån kommer således att bli ett allt viktigare konstruktionskrav. Redan idag är nästan 70 procent av garantianspråken, åtminstone delvis, relaterade till buller i fordonets inre. Elektrisk mobilitet kommer att förvärra problemet ytterligare. Betydelsen av specialsmörjmedel kommer att öka, både inom eftermarknadsområdet och vid nykonstruktion för att kunna minska ljudnivåerna. Genom målinriktad vibrationsdämpning och optimering av friktionskoefficienter är det möjligt att reducera oljuden. Olika antifriktionsbeläggningar, så som glidlacker, kommer att användas alltmer för detta ändamål.