Impact Coatings bygger nytt huvudkontor

Impact Coatings expanderar och förbereder flytten till nya lokaler i Linköping. Det nya huvudkontoret kommer att ligga i anslutning till Linköpings universitet och Linköping Science Park. Anläggningen byggs och optimeras för företagets verksamhet och inflyttning beräknas ske under andra halvåret 2024. De nya lokalerna, som består av cirka 3 000 kvadratmeter, kommer att fördubbla produktionsytan. Det innebär en avsevärt ökad kapacitet för montering av ytbehandlingssystem, samt utökat utrymme för företagets Swedish Coating Service Center. 

Anläggningen byggs i nära samarbete med Wilzéns Fastighetsförvaltning som kommer att äga och förvalta fastigheten.

Foto: Impact Coatings