Forskning kring vattenburna rostskyddsfärger

Foto: Pixabay

Vattenburna rostskyddsfärger, som är miljövänliga ersättningar för färger med organiska lösningsmedel, fungerar inte tillräckligt bra för användning i de mest utmanande korrosionsmiljöerna. Den höga vattenabsorptionsförmågan hos vattenbaserade latexfilmer kan minska förmågan till barriärskydd genom att bidra till transporter av korrosiv reaktanter och produkter. Forskare försöker nu förstå de kopplade effekterna av vattenabsorption och jontransport i hydratiserade latexfilmer och att föreslå mekanismer som förklarar dessa effekter.

Vattenabsorption och jontransport i filmer nedsänkta i avjoniserat vatten övervakades genom mätningar av ökning av massan respektive elektrisk konduktivitet. Trots mycket likartade sammansättningar mellan filmerna observerades stora skillnader i vattenabsorption och jontransporthastigheter. Enligt forskarna är bevisen för de kopplade processerna för vattenabsorption och jontransport i hydratiserade latexfilmer, som påvisas i deras studie, användbara för att utveckla vattenburna färger som ger höga nivåer av korrosionsbeständighet.

Studien publicerades i Journal of Coatings Technology and Research, volym 20, nummer 1, januari 2023.