Wärtsilä-studie visar att energimarknaden behöver reformeras

Foto: Pixabay

Den finska industrikoncernen Wärtsilä, med verksamhet inom marin och energi, har gjort en studie, som visar att Europeiska kommissionen måste reformera sin elmarknad och sätta värde på flexibla energiteknologier, för att EU ska kunna uppnå sina nettonollmål och stärka energiförsörjningen. 

Eftersom Europeiska kommissionen har engagerat ett offentligt samråd om hur elmarknaden ska utformas, har Wärtsilä nyligen publicerat en studie där man beskriver hur energimarknaden bör omformas för att uppnå ett koldioxidfritt Europa (Energy Market Redesign: For a Decarbonised Europe). Den nya studien beskriver de åtgärder som måste vidtas för att flexibel balanskraftskapacitet ska bli attraktivt för investeringar. Det här är elkraft som behövs för att uppnå en prisvärd och tillförlitlig omställning till fossilfria elsystem.  Europa kommer att behöva minst 1 100 GW förnybar energi fram till 2030, för att kunna fortsätta sin resa mot en koldioxidfri elproduktion och stärka energiförsörjningen. För att ett system, som bygger på förnybar energi av den här omfattningen, ska fungera tillförlitligt måste det dock stödjas av 19 GW ny flexibel gaskraft och energilagring på 50 GW, för att man ska kunna leverera energi även under perioder med låg produktion. Detta enligt modellen som Wärtsilä tagit fram. För att möjliggöra 100 % förnybara energisystem kan en teknologi som gasmotorer, som redan nu används för nätbalansering, enkelt konverteras för drift med hållbara bränslen, som till exempel väte, när de blir lätt tillgängliga. 

– De europeiska elsystemen står inför ett omvälvande skifte i och med att vind- och solkraft blir den dominerande kraftkällan för att uppnå nettonollutsläpp. Omställningen kan dock inte ske enbart med förnybara energikällor. För att EU ska kunna fortsätta att dra nytta av de kostnadseffektiva förnybara energikällorna behöver vi snarast reformera marknaden för att garantera energiförsörjningen och ge tydliga marknadssignaler till investerare för att stimulera till mycket större investeringar i flexibel balanskraftskapacitet, säger Håkan Agnevall, koncernchef för Wärtsilä i pressmeddelandet.