Hållbara epoxihartser

Epoxihartser används i stor utsträckning som bindemedel i skyddande beläggningar på grund av deras utmärkta egenskaper vid vidhäftning och korrosionsbeständighet efter härdning, formuleringsflexibilitet och kommersiell tillgänglighet. Traditionellt framställs basiska epoxihartser från ECH och bisfenol A (BPA), vilka båda är vanligtvis härledda från petroleum. I en artikel i European Coatings Journal beskrivs hur användningen av biobaserad epiklorhydrin kan användas för att minska koldioxidavtrycket av epoxibeläggningar. Förnybar glycerin, en biprodukt från transformationen av vegetabiliska oljor, har visat sig vara ett pålitligt råmaterial för 100 % biobaserad ECH-produktion i industriell skala. Enligt artikeln kan användningen av biobaserad epiklorhydrin minska koldioxidavtrycket på beläggningarna med upp till 61 %.