Mer krävs för att förebygga explosionsrisker

Kompressorer kan utgöra en risk om de inte sköts och kontrolleras regelbundet.

Arbetsmiljöverket har med anledning av de nya regler som kom 2017 (AFS 2017:03) gjort 1 400 inspektioner inom fastighetsförvaltning, sjukvård, centralkök och tillverkningsindustri. Av de kontrollerade arbetsplatserna hade 8 av 10 missat att förebygga risker med luftbehållare, tryckkokare, gasflaskor och anordningar som bär högt tryck och kan explodera. Dessa arbetsgivare saknar kunskaper om hur de kan minimera skador genom skötsel och kontroll och hur de ska placera anordningarna.

– Arbetsgivarna måste ha stenkoll på de här riskerna. Ingen arbetstagare ska få utsättas för de starka tryckvågor och delar som kan slängas ut om trycksatta luftbehållare, tryckkokare, gasflaskor och anordningar som bär högt tryck exploderar, säger Enver Berisha, som har lett inspektionerna.

Förutom att Arbetsmiljöverket har ställt krav på arbetsgivarna har även sanktionsavgifter utdömts på mer än var tionde arbetsplats. Det finns åtminstone fem frågor som man bör ställa sig som arbetsgivare. Finns en förteckning på alla trycksatta anordningar? Har riskerna och det skick de trycksatta anordningarna är i under- sökts och bedömts? Genomförs en första kontroll samt regelbundet återkommande kontroller av de trycksatta anordningarna? Finns dokumenterade rutiner för fort- löpande tillsyn? Har kontroll av åtgärderna genomförts för att förbygga allvarliga händelser i form av explosioner? Mer information finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.