Oförändrat kostnadsläge för elektrolytisk ytbehandling

Branschföreningen SYF redovisar återkommande ett index för ytbehandlingskostnader, YTIX. Indexet bygger på statistik från SCB gällande arbetskostnad, kemikalier och elektricitet. Under det senaste året har kostnadsutvecklingen i princip varit oförändrad. Sjunkande kostnader för elektricitet har balanserat ut svagt ökande kostnader för arbetskraft och kemi.