Impact Coatings blickar framåt

PVD-maskinen InlineCoater

I mitten av augusti publicerades delårsrapporten för april-juni. Intäkterna redovisades till drygt 2,6 miljoner, med ett rörelseresulutat på cirka -13 miljoner. Med avbrutna ordrar från Kina och forsatt röda siffror ser man ändå positivt på den framtida utvecklingen. Under våren har en ny vd tillträtt och i hans kommentarer till delårsrapporten läses bland annat följande:

– I slutet på maj tillträdde jag som tillförordnad vd för Impact Coatings. Under de dryga två månader som gått har jag stärkts i min uppfattning att bolaget har mycket goda förutsättningar att etablera sig som en ledande leverantör av beläggningar för bränsleceller, reflektorer och exklusiva konsumentprodukter. Jag är mycket imponerad över den kompetens, energi och framåtanda som Impact Coatings personal besitter, berättar Torbjörn Sandberg.

I samband med delårsrapporten lanserades även en uppdaterad strategi för bolagets framtid i tre punkter enligt följande:

”1. Impact Coatings ska bygga en lönsam och långsiktigt hållbar affär kring Dekorativa, Metalliserande och Reflekterande beläggningar där bolaget har ett tydligt erbjudande och konkurrensfördelar. Bolaget har nöjda kunder, varav flera återkommande, och god relation

mellan pris och kostnader, vilket innebär att styrelsen och ledningen bedömer att marginaler som hjälper bolaget att bli självfinansierande kan uppnås.

2. Segmentet Bränsleceller har en betydande tillväxtpotential, viken ska exploateras genom att nyttja de unika värdena i Impact Coatings teknologi. Bolaget ska fokusera sina försäljningsaktiviteter mot en begränsad skara ledare inom bränslecellsindustrin.

3.
Produktionskapacitet, slutmontering och test ska utvecklas internt för att bygga kunskap och behålla marginaler.”