Allians för globalt kemikaliearbete lanserad

Miljöminister Karolina Skog har lanserat en internationell högnivåallians som ska mobilisera politiskt engagemang för en bättre global hantering av kemikalier och avfall. Målet med alliansen är att nå ett globalt avtal om kemikalier och avfall, i likhet med Parisavtalet. Lanseringen skedde i anslutning till HLPF, FN-toppmötet om Agenda 2030, i New York. Den nybildade alliansen ska fungera som en plattform där länder tillsammans ska främja och diskutera hur ett sådant avtal bör utformas.

− Spridningen av kemikalier och avfall är ett globalt problem som kräver globala åtgärder. Tack vare Parisavtalet arbetar världens länder nu tillsammans för att minska klimatutsläppen. På samma sätt behöver vi ett globalt och ambitiöst samarbete för att hantera hela världens kemikalier och avfall på ett hållbar sätt. Med det här initiativet vill jag samla engagemang bland mina ministerkollegor och andra globala aktörer och få fram ett globalt avtal, säger miljöminister Karolina Skog.

En rad deltog vid lanseringen i New York, däribland Argentina, Tyskland, Nederländerna, Finland, Schweiz, Norge, Uruguay, Jordanien, Kanada, USA och Brasilien. UN Environments exekutive chef Erik Solheim och EU:s miljökommissionär Karmenu Vella deltog också vid eventet.

− Nu börjar arbetet med att få länder att formellt ansluta sig till alliansen så att vi kan börja konkretisera arbetet. Efter lanseringen idag är jag överväldigad av det stora stöd som alliansen fått redan i detta tidiga skede och jag är hoppfull inför vårt fortsatta arbete, säger Karolina Skog.