Internationellt stöd för nytt ramverk om kemikalier

I samband med FN:s miljömöte UNEA 4 i Nairobi, ledde miljö- och klimatminister Isabella Lövin och Uruguays miljöminister Eneida de Léon, ett högnivåmöte med ett flertal länder och organisationer. Mötet kom överens om ett gemensamt uttalande att tillsammans arbeta för ett nytt ambitiöst globalt ramverk om kemikalier och avfall som ska beslutas 2020. Bara ett fåtal kemikalier är reglerade på global nivå idag och den internationella kemikaliestrategin SAICM löper ut 2020. Det står även klart att det globala hållbarhetsmålet för kemikalier inte kommer att uppnås till 2020.

− Sverige vill se ett ambitiöst globalt ramverk som får bort de farligaste kemikalierna. Det är också viktigt att vi får bättre information om kemikalier i varor. Min ambition är att en allians av länder ska ta ledningen och vara pådrivande i det globala förhandlingsarbetet, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Högnivåalliansen lanserades sommaren 2018 av Sverige och Uruguay för att driva på det globala arbetet för att minska riskerna för hälsan och miljön.