Morrhår av tenn kortsluter satelliter och pacemakers

Satelliter, bilar, pacemakers och kärnkraftverk kan drabbas av ”tenn-whiskers”, morrhår av tenn. De riskerar, liksom datorer och andra elektronikprodukter att kortslutas. I en ny avhandling presenteras en förklaring: morrhåren börjar växa när kopparatomer förenas med tennatomer på kretskortet. Förhoppningsvis kan kunskapen bidra till att lösa ett problem som kostar många miljarder varje år. Johan Hektors avhandling i hållfasthetslära vid LTH belyser de elakartade morrhåren på mikronivå. Han varnar för ökade problem med whiskers i framtiden eftersom elektronikkomponenter blir allt vanligare och mindre. På Nasa:s hemsida finns åtta uppräknade satelliter som har slutat att fungera på grund av whiskers. Johan Hektors arbete tar forskningen ett steg närmare målet att slutligen raka bort alla morrhår genom en grundläggande forskning om varför de bildas. Han visar processen genom att teckna ett kretskort med dess strömledande mönster av koppar under ett lager av skyddande tenn:

– I gränsskiktet mellan metallerna går sex kopparatomer och fem tennatomer samman och bildar ett nytt ämne. Då sker en volymförändring i tennskiktet och spänningar får fina morrhår att börja växa, några hundradelar av bredden av ett hårstrå men flera millimeter långa, säger Johan Hektor.