Kommersiell grafen ofta bara dyr blyerts

Enligt en artikel, publicerad i tidskriften Advanced Materials, har en studie genomförts på grafen tillverkat av 60 olika företag. Samtliga företags produkter innehöll mindre än 50 % grafen och många innehöll mindre än 10 %. Denna typ av verksamhet ger ett dåligt rykte för hela industrin och har en negativ inverkan på seriösa utvecklare av grafenapplikationer. Genom standardisering och följande av protokoll för karaktärisering kan grafenindustrin utvecklas tillförlitligt. Det är viktigt om någon hoppas att grafenindustrin ska utvecklas på ett meningsfullt sätt. Grafen ska vara 100 % kol och bestå av ett eller några atomlager tjocka skivor. I stor utsträckning var materialen 10 – 1000 atomlager tjocka och många prover visade sig innehålla föroreningar.