Bankchefer fortsatt optimistiska

Almi har låtit göra en undersökning om bankchefers syn på framtiden. Den visar att en majoritet av bankkontorscheferna tror på en fortsatt hög utlåning till företag under resten av året. Man är också positiv till utlåningen under 2019, närmare 60 procent tror att utlåningen ökar nästa år. Bankernas utlåning till företag ligger på en fortsatt hög nivå. För tredje kvartalet uppgav 45 procent av bankcheferna att utlåningen ökade och 45 procent uppgav en oförändrad nivå. Endast 10 procent uppgav en minskning. Synen på den framtida utlåningen är fortsatt positiv. Över hälften av bankkontoren tror på en ökning under det sista kvartalet 2018. Närmare 50 procent uppger att lånen används till rörelsekapital som därmed är det största användningsområdet, medan 47 procent anger att lånen används till rörelsefastigheter. Bankkontoren har en positiv inställning till hur företagen på orten utvecklas. På kort sikt är det övervägande positivt i synen på konjunkturutvecklingen. För sista kvartalet i år uppger 24 procent att de tror på en positiv utveckling, 11 procent är negativa. För 2019 ser det annorlunda ut, då tror 22 procent på en positiv utveckling samtidigt som 50 procent tror att konjunkturen försvagas.