Konkurs för Skultuna Ytbehandling

En konkurs inleddes den 11 september för företaget Skultuna Ytbehandling. Bolaget arbetar främst med anodisering, men även andra processer för ytbehandling av aluminium. Verksamheten sysselsätter fem personer. De har kunder från många verksamhetsområden, till exempel fordonsindustri, skylttillverkning och läkemedelsindustrin, men har under flera år haft problem med lönsamheten.