Många verkstadsindustrier har behov av miljöförbättringar

Under förra året gjorde nio kommuner i Jönköpings län tillsyn på 74 verkstadsindustrier med eller utan ytbehandling. Resultatet kan sammanfattas i fyra punkter. Var femte verksamhet behöver utredas gällande rätt klassificering enligt miljöprövningsförordningen. Bäst skötte sig verksamheterna vad gäller utsläpp till luft och vatten. Här uppfyllde 96 % respektive 84 % kraven som finns. Flest brister fanns gällande egenkontrollen. Här bedömdes nästan hälften kunna förbättra sig. Även kring förvaring, invallning och brunnar kan 41% förbättra sig. Enbart 21 verksamheter bedömdes vara utan anmärkning. Vid 53 verksamheter gjordes överenskommelser om åtgärder. Inga beslut om miljösanktions- avgifter eller åtalsanmälningar gjordes till följd av inspektionerna.