Ny klassificering av titandioxid

Den 4 oktober beslutade Europeiska kommissionen att klassificera titandioxid i pulverform som ett ämne ”misstänkt för att orsaka cancer hos människor”. Detta följer av en expertutfrågning i september där flera EU-medlemsstater avvisade klassificeringen av titandioxid som cancerframkallande. Förutom att klassificeras i kategori 2 som ämne ”misstänkt för att orsaka cancer hos människor” läggs pigmentet till listan över ämnen enligt förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP). Titandioxid som släpps ut på marknaden i pulverform måste således märkas som cancerframkallande. Klassificeringen skulle också gälla pulverformiga blandningar innehållande titandioxidpartiklar. Flytande blandningar, inklusive beläggningar, färger och tryckfärger, bör innehålla en varning på deras förpackningar beträffande sprayapplikationer. Om rådet eller Europaparlamentet inte gör några invändningar inom de kommande två månaderna kommer klassificeringen att gälla efter en övergångsperiod på 18 månader, det vill säga antagligen från sommaren 2021. Klassificeringen möter stark kritik från beläggnings- och tryckfärgsindustrin.