Minskad färgförbrukning hos Audi

FOTO: AUDI AG

Magazin für Oberflächentechnik rapporterar om hur Audikoncernen sparat 280 000 euro i färgförbrukning under 2018 tack vare idéer från två anställda. Den stora besparingen gjordes genom ett effektivare ordersystem vid fabriken i Neckarsulm, där cirka 1100 bilar målades i specialfärg. Totalt sparade Audi närmare 110 miljoner euro 2018 tack vare anställdas idéer. Vid fabrikerna i Ingolstadt och Neckarsulm lämnades fler än 25 000 förslag in varav cirka 13 500 genomfördes. Exemplen visar tydligt att det lönar sig att inkludera sina egna medarbetare i optimeringsprocesser.