Möjlighet att lämna synpunkter på restriktioner avseende kobolt

Echa, European Chemicals Agency, har öppnat upp för att ta emot synpunkter rörande yrkesmässig användning av fem koboltsalter. Dessa är koboltsulfat, koboltdiklorid, koboltdinitrat, koboltkarbonat och koboltdi(acetat). Det diskuteras att föra in ett gränsvärde på 0,01 mg Co/m3. Det finns en sammanställning på de synpunkter som kommit in till och med 1 mars 2019. Hittills har både enskilda företag och olika branschorganisationer lämnat svar på de frågor Echa ställt men också meddelat egna synpunkter. Den europeiska branschföreningen för ytbehandling, Cets, har svarat. De anser bland annat att det föreslagna gränsvärdet är så lågt att det varken går att övervaka eller mäta. Cets hänvisar i huvudsak till det mycket fylliga svar som Cobalt Reach Consortium har lämnat in. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 16 juni 2019.