Ny branschorganisation för ytbehandling i Danmark

Bild: Freepik

Danmarks största företags- och arbetsgivarorganisation, Dansk Industri (DI), har i år samlat alla ytbehandlingsprocesser och intressen i den nya branschorganisationen Dansk Overfladeindustri (DO). Föreningen ska verka för en aktiv omvärldsbevakning och driva viktiga ärenden för branschen som till exempel miljö, arbetsmiljö, automation, tillgång till kvalificerad arbetskraft samt stärka det professionella och sociala nätverket i branschen. DO är en sammanslagning av branschföreningarna Industrimålarnas Landsförbund och Dansk Industris Ytbehandlingsnätverk.

Branschföreningen samlar alla länkar i värdekedjan. Där ingår leverantörer av processutrustning, kemi, färger och lacker. Även utförare av alla industriella ytbehandlingsprocesser såsom pulver- och våtlackering, elektrolytisk och kemisk ytbehandling samt varmförzinkning.

Styrelsens ordförande är Morten Lindholt Laursen från Gardit A/S och Svend-Erik Jepsen från DI är sekretariatsledare.