Nytt tvättsystem för komponenter till elfordon

RedClean i Upplands-Väsby kommer under hösten att introducera en kombinerad gradnings- och rengöringsrobot som utvecklats av det tyska företaget Karl Roll. De har tagit fram ett antal standardiserade och kundanpassade tvättsystem i nära samarbete med europeisk fordonsindustri, specifikt för behoven hos elfordonstillverkare. För e-mobilitet har Karl Roll utvecklat både vattenbaserade rengöringssystem och system med moderna lösningsmedel. De senare används för rengöring av den stator och roterande rotor som tillsammans bildar elbilarnas motor. Det finns också utrustning för till exempel komponenter ingående i drivlinan för elhybridbilar och fordons 48 voltssystem.