Provexa i nytt utvecklingsprojekt för att ersätta dekorativ förkromning

Provexa har nyligen avslutat projektet som resulterade i den nya ytbehandlingsmetoden Pluto som nu också är industrialiserad. Med stöd av Vinnova och i samarbete med Chalmers Industriteknik, Chalmers Elteknik och RISE har ett nytt projekt startats. Målet är att utveckla en kromfri process som kan ersätta traditionell dekorativ förkromning i sex- eller trevärda kromelektrolyter. Processen ska minska miljöbelastningen i hela produktens livscykel. Den ska också medföra lägre kostnader och en längre livslängd. Processen ska också vara enklare att arbeta med än dagens förkromningsprocesser. I arbetet ingår också att utveckla ny teknik för verifiering och validering av denna och framtidens processer baserade på grafen och andra lågdimensionella kolbaserade material. Arbetsnamnet på den nya processen är Venus.