Rapport från HangOn ger insikter om hållbarhet

Bild: HangOn

En nyligen genomförd undersökning gjord av HangOn visar att energiförbrukning och hållbarhet är viktiga frågor inom lackeringsindustrin. Av rapporten ”HangOn Green Effect Report 2022” framgår bland annat att 85 procent av respondenterna säger att hållbarhet är viktigt för deras företag.

– Det är väldigt tydligt att branschen inser vikten av att arbeta hållbart och minska energiförbrukningen, speciellt nu när energipriserna stiger, säger Petter Törefors, vd på HangOn.

Det finns både ekonomiska och hållbara skäl för att minska energianvändningen. Samtidigt saknas kunskap om hur energiförbrukningen fungerar i en lackeringsanläggning, vilket är den främsta anledningen till att man valt att ta fram HangOn Green Effect Report.

– Det finns en kunskapslucka att fylla. HangOn Green Effect-rapporten och vårt online-baserade kalkylverktyg kan hjälpa våra kunder att bättre förstå energipåverkan från olika produktionsupplägg och hur man kan minimera energianvändningen per lackerat objekt. Som en dubbel effekt beräknar verktyget även vilka ekonomiska vinster som finns att göra, berättar Petter Törefors.

Under de senaste 20 åren har HangOn arbetet med att utveckla hållbara lösningar inom lackeringsindustrin. Det finns en stor dold potential att spara energi genom att förbättra produktionsprocessen i lackeringsanläggningar.

– Frågor som rör hållbarhet står högt på agendan över hela världen och vår bransch är i början av en förändring med stor potential, säger Petter Törefors.

Rapporten baseras på enkätsvar insamlade våren 2022 från 250 företag i 11 länder.