Revidering av Rostgradsboken är påbörjad

Foto: Pixabay

Den internationella standarden ISO 8501-1, som även är känd under namnet Rostgradsboken, utkommer med en ny reviderad version inom tre år. Med stöd av RISE och SSAB, ska SIS även ta fram nya bilder på̊ rost- och förbehandlingsgrader, för första gången på̊ 30 år. På testanläggning på Bohus-Malmön ska de tre parterna framställa underlag för arbetet. Rostgradsboken innehåller bilder för klassificering av stålkvalitet och erforderlig renhet hos stål efter förbehandling. Båda dessa parametrar är oerhört viktiga för den slutliga kvaliteten och förväntad livslängd av stålkonstruktioners rostskydd. Bilderna i den nuvarande versionen togs för över 30 år sedan och det finns en växande efterfrågan på nya fotografier som bättre återspeglar hur stålytor förbereds idag. Det är dock inte fullt så enkelt som att bara trycka på knappen. Stålet måste nämligen först korrodera för att motsvara den rostgrad som standarden ska beskriva, sedan genomgå olika standardiserade ytbehandlingar som fastställts enligt ISO:s standard. Först därefter blir det aktuellt att fotografera plåtarna.