Rise IVF nyanställer

Karin Segerdahl började i december i gruppen Multimaterial med placering på kontoret i Mölndal. Hon har en masterexamen inom fysikalisk kemi från Göteborgs universitet. Hon tog sin doktorsexamen inom oorganisk miljökemi, vid HTC – Centrum för högtemperaturkorrosion, vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 2003. Avhandlingens titel var” The breakdown of protective oxide on 11 % chromium steel – The influence of wate rvapour and gaseous KCl”. Karin kommer närmast från AB Volvo, där hon främst har arbetat som ytbehandlingsspecialist samt med standardiseringsfrågor rörande ytbehandling och metalliska material. På Rise IVF kommer Karin att arbeta med limförband och torra förbehandlingar.

Cecilia Goyenola började i december i gruppen Värme- behandling och Ytteknologi med placering på kontoret i Linköping. Cecilia har studerat kemiteknik i Uruguay och tog sin doktorsexamen inom materialvetenskap på Linköpings Universitet (LiU) 2015. Efter doktorsexamen jobbade hon inom utveckling av kiselnitrid- beläggningar för hötftimplan- tat i europeiska projektet LifeLongJoints på LiU. Hon har erfarenhet inom tunna filmer och ytbeläggningar, PVD och elektroniska strukturberäk- ningar. På RISE IVF kommer Cecilia att arbeta med ytbehandling och ytbeläggningar.