Vilokan lanserar initiativ för världens vatten

Bild: Freepik

Miljöteknikföretaget Vilokan har lanserat ett initiativ för att inspirera, stimulera och utmana fler att göra mer för att rädda världens vatten. Samlingspunkten blir en ny webbplats.

– Vi har stora utmaningar med jordens vattenresurser och det är inte för sent, men det är bråttom, säger Johan Brandberg vd för Vilokan Group, i ett pressmeddelande.

Den nya webbplatsen vilokaninitiative.com har som syfte att möjliggöra förändring, inspirera till framsteg och visa på finansiella framgångar runt om i världen. Med utgångspunkt i fakta och forskning har sju konkreta mål formulerats som fungerar som fokus för olika resonemang. Webbplatsen vill väcka tankar och har hänvisningar till vidare läsning av rapporter inom vattenområdet. 

– Vår passion att värna världens vatten är anledningen att vi grundade Vilokan en gång i tiden. Tyvärr är frågan mer aktuell än någonsin, idag berörs miljarder människor av vattenbrist. Så detta initiativ är en sorts motståndsrörelse mot inaktivitet, senfärdighet och kortsiktighet. Hoppet står till att vinden har vänt, att vi nu är fler än någonsin som jobbar för en ljus framtid för vår blåa planet, säger Lars Rosell vice vd för Vilokan Group.

De sju målen i Vilokans industriinitiativ:

  1. Ingen mer tanklös förbrukning av vatten
  2. Inga fler utsläpp
  3. Återvinn och återanvänd vatten och andra råvaror 
  4. Det finns inget avfall, bara värdefulla tillgångar 
  5. Bygg nya nätverk av industriell symbios
  6. Världen behöver en tydlig vattenmärkning
  7. Ge yrkeslivet ett högre syfte – engagera dig!