”Tredje generationens” metallbelagda stålprodukt

SSAB levererar höghållfasta stål till globala fordonstillverkare. Företaget utökar nu produktutbudet med så kallade tredje generationens varmförzinkade stålprodukter. Docol 600DH-GI är den första produkten som är klar för test hos kund.

– Vi tar ett steg mot tredje generationens stål genom att lansera en grupp varmförzinkat Docol DH. En produkt med brottgräns på 600 MPa är nu klar för test hos kund och den följs senare i år av produkter med brottgräns på 800 och 1000 MPa, säger Matti Säily, produktchef, Metal Coated Products, SSAB Europe.

Första generationens stål är lämpliga i många fall och kommer att fortsätta spela en stor roll i framtiden, men de har oundvikligen en begränsad formbarhet. Andra generationens stål lider av sämre användbarhet, bland annat på grund av högt legeringsinnehåll och höga kostnader. Tredje generationens stål kan lösa många problem och gynna kunden eftersom de är precis lika starka som de befintliga produkterna och deras förbättrade formbarhet innebär att de kan användas i olika säkerhets- och konstruktionsdetaljer i karossen.