Trendbarometer Ekologiska material

Ekologisk, grön, miljövänlig. Dessa ”buzzwordsord” hörs allt oftare i industriell lackering. Hittills har hållbarhetsarbetet för det mesta varit begränsat till att byta från lösningsmedelsbaserade färger till vattenbaserade färger. Detta framgår av BesserLackierens trendbarometer. De har tillfrågat ett antal ytbehandlare och inga av de intervjuade har hittills arbetat med ekologiskt baserade system. Däremot kunde över 70 % av användarna tänka sig att använda dem i framtiden. Redan idag finns det individuella komponenter så som härdare och lösningsmedel som delvis baseras på fossilfri råvara. Det finns även kompletta färgsystem som är helt ekologiska. Undersökningen visade också på skillnaden mellan de som lackerar in-house och renodlade legolackerare. I den förstnämnda kategorin kan 90 % tänka sig att använda ekologiska system i framtiden. Däremot svarade endast 40 % av legolackerarna positivt på den frågan.